Μόρια Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας 2010-2011

Ανακοινώθηκαν τα μόρια μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λευκάδας.

Δείτε τα σχετικά αρχεία excel: