Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016

Ενημερωθείτε σχετικά από το  συνημμένο έγγραφο: Ω5Ι1465ΦΘ3-Φ2Χ