Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2010-2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2010-2011, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

  • γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
  • στα Πειραματικά Σχολεία,
  • στα Μουσικά Σχολεία,
  • στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
  • στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
  • αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή,
  • σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Οι γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3848/2010.

Δείτε σχετικά: εγκύκλιος 140338/Δ2/08-11-2010 “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, έντυπα αιτήσεων μετάθεσης.