Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μονοήμερη εκδρομή της Μαντολινάτας του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Πάτρα (26/6/2015)

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής της Μαντολινάτας του Σχολείου στην Πάτρα (26/6/2015).

Πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας: EkdrMSL_Mandolinata_Patra_26_6_2015

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 08/06/2015 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Δευτέρα 08/06/2015 και ώρα 10:30 π.μ.