Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας στην Ιθάκη (15-17/5/2015)

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιθάκης (15-17/5/2015).

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας.

Κατάθεση προσφορών στο Γραφείο της Διευθύντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας μέχρι τη Πέμπτη 30/4/2015 και ώρα 10:00 π.μ.