Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑΛ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ), ΠΕ09 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) ΚΑΙ ΠΕ12.04/ΠΕ17.02 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ? ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ )

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στο e-aitisi.sch.gr με την ένδειξη: Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ     ΠΕ02_ΠΔΣ_20150407     ΠΕ03_ΠΔΣ_20150407   ΠΕ09_ΠΔΣ_20150407   ΠΕ12_04_ΠΔΣ_20150407  ΠΕ17_02_ΠΔΣ_20150407