Αιτήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο στο πλαίσιο προετοιμασίας υλοποίησης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (Δ.Δ.Ε.) δέχεται από την Τρίτη 14 έως και Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και μέχρι τις 13:00 μ.μ., αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2014-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Δ.Δ.Ε της επιλογής τους για όλα τα Σχολικά Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Σ.Κ.Π.Δ.Σ).
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υπερβούν το όριο των αιτήσεων, θα τεθούν εκτός προγράμματος. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ., θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.

Δείτε τα συνημμένα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Δ.Σ.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Δ.Σ. 2014-15

Πίνακας ολων των ΕΠΑΛ που θα έχουν κεντρα ΠΔΣ