Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας στην Πάτρα και στη Ναύπακτο (30/4/2015)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 3/4/2015 και ώρα 11:00 πμ.