Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Καρυάς Λευκάδας (24/4/2015)

Ορθή ανακοινοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Καρυάς Λευκάδας (24/4/2015):

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.