Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Γ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κοζάνη-Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική-Έδεσσα (2-4/4/2015)

Πληροφορίες στην Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 16/3/2015 και ώρα 12:00.