Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας (2-3/4/2015)

Τόπος Μετακίνησης: Μυκήνες ? Ναύπλιο – Επίδαυρος.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 13/3/2015 και ώρα 10:00 π.μ.