Υποβολή οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας στη Φιλιππιάδα (23/3/2015)

Πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας την Τρίτη 10/3/2015, ώρα 11:00.