Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την διήμερη εκδρομή της Β τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Θεσσαλονίκη (26-27/3/2015)

Πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο μέχρι τις 6/3/2015 και ώρα 12:00.