Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού στην Κέρκυρα (1/4/2015)

Πληροφορίες στην συνημμένη Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο μέχρι την 9/3/2015, ώρα 12:00.