Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μονοήμερη εκδρομή της Περιβαλλοντικής ομάδας της Γ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στον Άραχθο

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 25/2/2015 και ώρα 12:00.