Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για εκδρομές του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας

Το Γυμνάσιο Νυδριού προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για

α) διήμερη εκδρομή του σχολείου στο Μεσολόγγι (12-13/3/2015) : Προκήρυξη

β) διήμερη εκδρομή του σχολείου στη Θεσσαλονίκη (19-20/3/2015) : Προκήρυξη