Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκδρομή της Β τάξης Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στο Μέτσοβο στις 27/2/2015

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 13/02/2015 και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή 13/02/2015 και ώρα 10:30 πμ.