Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκδρομή της Β τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 12.3.2015 έως 15.3.2015 (τόπος μετακίνησης: Γρεβενά-Βασιλίτσα-Κοζάνη).

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος μέχρι την Παρασκευή 13.2.2015, ώρα 9:30 π.μ.