Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκειακής τάξης Βασιλικής Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (9-13/3/2015)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ.