Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (4-7/3/2015)

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 2/2/2015 και ώρα 11 πμ.