Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Τόπος εκδρομής: Κωνσταντινούπολη

Ημερομηνία αναχώρησης: 1/2/2015

Ημερομηνία επιστροφής: 6/2/2015

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Κατάθεση προσφορών αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 22/1/2015, ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν την Πέμπτη 22/1/2015 και ώρα 10:30 π.μ.