Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για εξαήμερη εκδρομή του Λυκείου Νυδριού στην Κρήτη, 2-7/3/2015

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Λύκειο Νυδριού μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2015, ώρα 11:00 π.μ.