Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και στην επιστροφή στα Ιωάννινα, από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2015, .

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.