ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015

Σύμφωνα με την υπ? αρ. πρωτ. 11315/Γ.Υ./31-10-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2014-2015», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:
α) από περιοχή σε περιοχή και
β) σε Μουσικά Σχολεία
με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας.
Σας ενημερώνουμε πως θα υποβάλλονται ενστάσεις στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από 15-12-2014 έως και 31-12-2014.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Μουσικων σχολείων 2014-2015

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015