Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014

Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2014, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης, για να παραλάβουν το Πιστοποιητικό τους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα Πιστοποιητικά επιδίδονται στους επιτυχόντες αυτοπροσώπως με την ταυτότητα τους ή το δελτίο εξεταζομένου ή στους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για «το γνήσιο της υπογραφής».