Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα στις 11-12/1/2015

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ.