Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Αθήνα στις 16-18/1/2015

Ο Διευθυντής του Μουσικού σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα στις 16-18/1/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 10/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε σχετικά τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου.