Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για εκδρομή του 2ου Λυκείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

τρίτη τάξη του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από 8/12/2014 έως 12/12/2014.

Δείτε σχετικά την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς. 

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Τρίτη 18/11/2014 και ώρα 11:00.