Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από την ΔΔΕ Λευκάδας (ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε σχολεία του νομού ή είναι αποσπασμένοι εκτός Λευκάδας) να συμπληρώσουν την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης και να την αποστείλουν στο σχολείο τοποθέτησης τους ως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.