Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μεταφοράς της θέσης επιτυχίας τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για μεταφορά της θέσης επιτυχίας τους σε αντίστοιχη Σχολή-Τμήμα, από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας και ταυτοποίηση στοιχείων τους. Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μεταφοράς της θέσης τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και τον οκταψήφιο αριθμό εξετάσεων.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα μεταφοράς θέσης έχουν οι υποψήφιοι αυτοί που συμμετείχαν στις Εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου ? Ιουνίου του σχολικού έτους 2013- 2014 και κατέλαβαν θέση εισαγωγής σε Σχολή / Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Τέλος, σημειώνεται ότι στη συνέχεια για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του ο υποψήφιος θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο http://solon.it.minedu.gov.gr που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα βήματα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του.