Οριστικοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την αριθ. 22/7-10-2014 Πράξη του, μετά την εξέταση των ενστάσεων, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας .

Οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη στα Γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας (Καραβέλα 11), την Πέμπτη 9/10/2014, ώρα 13:00.

Δείτε σχετικά: Οριστικοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υπεύθυνου ΣΣΝ , Οριστικός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων.