Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 για απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20  να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να αποσπασθούν εξ? ολοκλήρου ή μερικά και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα παρακάτω λειτουργικά κενά σε δημοτικά σχολεία:

  • Ένα κενό σε ΕΑΕΠ (Δ.Σ. Νυδρίου ή 1ο Δ.Σ. Λευκάδας ή 4ο Δ.Σ. Λευκάδας).
  • Ένα κενό σε ολοήμερα Δημοτικά (2ο Δ.Σ. Λευκάδας, 3ο Δ.Σ. Λευκάδας, Δ.Σ. Λυγιάς, Δ.Σ. Σφακιωτών, Δ.Σ. Βασιλικής, Δ.Σ. Μαραντοχωρίου).

Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκπαιδευτικός έως και την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 11:00.

Διευκρινίζουμε ότι η δήλωση εκφράζει είτε επιθυμία απόσπασης είτε επιθυμία μη απόσπασης.

Οι Διευθυντές των σχολείων:

α) να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τηλεφωνικά αυτούς που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο

β) να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο έως και την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 και

γ) να αποστείλουν τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο τους με διαβιβαστικό.