Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων Εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) για τα εξάμηνα 2014Β και 2015Α.

Η πρόσκληση διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. http://www.inedivim.gr/ στο σύνδεσμο προκηρύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 15/09/2014 και ώρα 15:00(ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Όσον αφορά το ΙΕΚ Λευκάδας ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές ότι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ενδιαφερομένων, το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2014Β είναι:

  1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΣ