Προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, τοποθέτηση αποσπασθέντων και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Δείτε τα συνημμένα: