ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε σχετικά:ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ απομακρυσμένων σχολείων 2014-2015_Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ   ,  ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ , ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ_2014_15,