Εγκύκλιος αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ 2014

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος αναπληρωτών

Αίτηση αναπληρωτών – ωρομισθίων ΕΕΠ

Αίτηση αναπληρωτών ΕΒΠ

Πίνακας Περειφερειακών Διευθύνσεων