Παράταση της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 ? 2015

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για την κάλυψη  θέσης Διευθυντού /τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 ? 2015,  μέχρι και  την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντη στο ΕΕΕΕΚ Λευκαδας, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΕΕΕΚ