Ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά – βελτιώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με το αριθμ.13/2014 πρακτικό του αποφάσισε να τοποθετηθούν οργανικά στην  περιοχή μετάθεσης Λευκάδας  οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι

  • μετατέθηκαν από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη
  • έκαναν αίτηση βελτίωσης θέσης
  • ήταν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ως εξής :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Λάζαρη Κωνσταντίνα ΠΕ01 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Βελτίωση
2 Βλάχου Μαρία ΠΕ01 Γυμνάσιο Νυδριού Βελτίωση
3 Μαντέλας Νικόλαος ΠΕ01 Γυμνάσιο Λ.Τ Μεγανησίου Οριστική τοποθέτηση
4 Παππά Παρασκευή ΠΕ02 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
5 Κοταρέλα Όλγα ΠΕ02 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
6 Κατωπόδη Νίκη ΠΕ02 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Βελτίωση
7 Δήμου Ευαγγελία ΠΕ02 Γυμνάσιο Λ.Τ Μεγανησίου Οριστική τοποθέτηση
8 Κωνσταντινίδου Πολυξένη ΠΕ02 Γυμνάσιο Λ.Τ Μεγανησίου Οριστική τοποθέτηση
9 Μαμούρα Ελένη ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Νυδριού Βελτίωση
10 Τσερέ Αλεξάνδρα ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Νυδριού Οριστική τοποθέτηση
11 Φιλιππάτου Μαρία ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Νυδριού Οριστική τοποθέτηση
12 Τζίφας Νικόλαος ΠΕ03 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση (ειδική κατηγορία)
13 Λογοθέτης Επαμεινώνδας ΠΕ03 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
14 Τζίμας Θωμάς ΠΕ03 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
15 Μπίλια Ζωή ΠΕ03 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
16 Ζαβιτσάνου Αθανασία ΠΕ03 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Βελτίωση
17 Καλού Μαριέτα ΠΕ03 Γυμνάσιο Λ.Τ Καρυάς Οριστική τοποθέτηση
18 Ψαρουδάκης Εμμανουήλ ΠΕ03 Γυμνάσιο Λ.Τ Βασιλικής Οριστική τοποθέτηση
19 Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος ΠΕ04.01 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
20 Μαραγκάκης Μιχαήλ ΠΕ04.05 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
21 Γκολοβράντζα Αντωνία ΠΕ06 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
22 Ιγνατίου Τζαίην – Ελισάβετ ΠΕ06 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση
23 Θειακού Αικατερίνη ΠΕ06 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Οριστική τοποθέτηση

Για τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου θα επανεξετασθούν οι τοποθετήσεις, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Η αίτηση δεν αποτελεί ένσταση και η προθεσμία υποβολής της είναι από Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 έως και Τετάρτη  27  Αυγούστου 2014, ώρα 11:30.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Δείτε σχετικά:Πίνακας μορίων για βελτίωση οριστική τοποθέτηση