ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΑΕ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2014-2015.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 10:00 έως τις 12:00 στη ΔΔΕ Λευκάδας (στον ημιόροφο), από 21/8/14 έως 28/8/14.

Πληροφορίες: κ.Φλώρου
Τηλ. : 26450 21729 , 26450 21712

Δείτε σχετικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EAE 2014-2015 (ΑΔΑ_ΒΔ7Υ9-7ΒΨ)

(ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ_2014_15 (ΑΔΑ_ΒΔ7Υ9-7ΒΨ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ16.01.50 – ΤΕ16.50