Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 12/2014 πρακτικό του,

α) αποφάσισε, ότι:

  1. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ03,  Σταματέλου Ακριβή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας  κατόπιν αίτησής της.
  2. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ05, Κονιδάρη Βικτωρία ? Χρυσούλα του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της ως ανήκουσα στην 1η ομάδα Σχολείων της ΔΔΕ Λευκάδας.
  3. ΟΙ υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01, Μίγγα Αναστασία και του κλάδου ΠΕ06  Γαζή Θεοδώρα του ΓΕ.Λ Νυδριού παραμένουν κατόπιν αίτησής τους ως υπεράριθμες  στο Σχολείο τους ( ΓΕ.Λ Νυδριού).

β) καλεί

  • τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
  • όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
  • τους αιτούντες βελτίωση θέσης,

εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό,(δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ06) να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση έως και την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ώρα 11:00.

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Σημαντική διευκρίνιση: Οι εκπαιδευτικοί  των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.

Δείτε σχετικά: