Χαρακτηρισμός Ονομαστικά Υπεράριθμων

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 11/2014 πρακτικό του χαρακτηρίζει  ονομαστικά ως υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους: 

 1. Αναγνωστοπούλου Ελευθερία, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 2. Αναγνώστου Σουλτάνα, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 3. Βρεττός Ρήγας,  κλάδου ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια.
 4. Γαζή Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ06, του ΓΕ.Λ. Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα
 5. Ιωακειμίδης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 6. Καλογερής Σταύρος, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως  τοποθετηθείς εκ των τελευταίων.
 7. Κονιδάρη Βικτωρία Χρυσούλα,  κλάδου ΠΕ05, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της.
 8. Λιβιτσάνος Μιχαήλ,  κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 9. Λιόντος Θεόφιλος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 10. Μίγγα Αναστασία,  κλάδου ΠΕ01, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 11. Ξηρομερίτη Ουρανία,  κλάδου ΠΕ12.10, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 12. Οικονόμου Ελένη, κλάδου ΠΕ 12.05, του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 13. Ροντογιάννης Διονύσιος, κλάδου ΠΕ13, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 14. Σταματέλου Ακριβή, κλάδου ΠΕ03, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της ως έχουσα τα περισσότερα μόρια.
 15. Σταύρακας Νικόλαος,  κλάδου ΠΕ08, του Γυμνασίου Νυδρίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 16. Ταταράκη Μαρία, κλάδου ΠΕ17.06, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 17. Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 18. Τσόδουλου Μαρία, κλάδου ΠΕ11, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 19. Φελούκα Βασιλική, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα κενά του συνημμένου πίνακα. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως τη Δευτέρα 11/8/2014, ώρα 11:00 πμ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Δείτε σχετικά: