Ανακοίνωση – Διευκρίνιση για τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04

Διευκρινίζεται ότι τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04 είναι στις ειδικότητες:

  • Το οργανικό κενό στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.05 (Γεωλόγου)
  • Το οργανικό κενό στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.01 (Φυσικού)

Επισυνάπτεται πίνακας με τις διευκρινίσεις.