Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Κοινοποιούμε τις παρακάτω προσκλήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2014-15:

Δείτε τα σχετικά έντυπα: