Αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014

Με το με αρ. πρωτ. Φ.251/87274/Β6/4-6-2014 έγγραφο του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι ο καθορισμός των αμοιβών των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις διάφορες διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και οι χρηματικές αποζημιώσεις θα καταβληθούν, όπως και το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 2/33374/0022/27-4-2012 (ΦΕΚ 1393-Β?) Υπουργικής Απόφασης.