Νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Λευκάδας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1366/τΒ΄/28-05-2014 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ, η Υπουργική Απόφαση 80885/Δ4/23-05-2014 με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ», με την οποία προστίθενται στο ΕΠΑΛ Λευκάδας:

  • Στον το?έα Πληροφορικής, οι ειδικότητες α) Τεχνικός Εφαρ?ογών Πληροφορικής, β) Τεχνικός Η/Υ και ?ικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρ?ογών Λογισ?ικού.
  • Στον το?έα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτο?ατισ?ού η ειδικότητα Τεχνικός αυτο?ατισ?ού.
  • Στον το?έα ?ιοίκησης και Οικονο?ίας, η ειδικότητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονο?ικών υπηρεσιών.