Δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Διαδικασία του 10% έχουν και οι απόφοιτοι του 2012, χωρίς νέα εξέταση

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014?2015 δίνεται κατ? εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του 10% και όσοι απόφοιτοι είχαν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ-ομάδα Α΄ το 2012 ή το 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
———————————
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Διαδικασία του 10% έχουν και οι απόφοιτοι του 2012, χωρίς νέα εξέταση.

Λευκάδα, 23-5-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου Υπ? Αριθ. 4264 με θέμα «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014?2015 δίνεται κατ? εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.

Επισημαίνεται ότι φέτος για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του 10% και όσοι απόφοιτοι είχαν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ-ομάδα Α΄ το 2012 ή το 2013.