Δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Διαδικασία του 10% έχουν και οι απόφοιτοι του 2012, χωρίς νέα εξέταση

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του 10% και όσοι απόφοιτοι είχαν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ-ομάδα Α΄ το 2012 ή το 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
———————————
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Διαδικασία του 10% έχουν και οι απόφοιτοι του 2012, χωρίς νέα εξέταση.

Λευκάδα, 23-5-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου Υπ’ Αριθ. 4264 με θέμα «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.

Επισημαίνεται ότι φέτος για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του 10% και όσοι απόφοιτοι είχαν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ-ομάδα Α΄ το 2012 ή το 2013.