Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 για απόσπαση στη Διεύθυνση Δ.Ε. ΛευκάδαςΚαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 που επιθυμούν να αποσπασθούν, με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ, εξολοκλήρου και μέχρι τη λήξη του σχολικού 2012-2013 στη Διεύ-θυνση Δ.Ε. Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η αίτηση απόσπασης θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκπαιδευτικός έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι Διευθυντές των σχολείων

  • να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τηλεφωνικά αυτούς που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.
  • να αποστείλουν τις αιτήσεις απόσπασης που κατατέθηκαν στο σχολείο τους με διαβιβαστικό στο οποίο να αναγράφονται, ονομαστικά οι εκπαιδευτικοί που τις κατέθεσαν έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος