Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νυδριού, ζητά  την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Παρανεστίου Δράμας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

  1. ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ
  2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Κυριακή  04 Μαίου 2014
  3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Τρίτη 06 Μαίου 2014
  4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Εικοσιοκτώ (28)
  5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Δυο (02)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Κυριακή 04 Μαίου 2014:  αναχώρηση από Νυδρί 07:30

Ολιγόλεπτη στάση στα Ιωάννινα 10:00 και στη Θεσσαλονίκη 12:30. Αφιξη στο ΚΠΕ

15:30. Τακτοποίηση ενημέρωση στους χώρους του ΚΠΕ

Δευτέρα 05 Μαίου 2014: Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος. Τοπική μετακίνηση

 

Τρίτη 06 Μαίου 2014: πρωινό 08:30- Αναχώρηση. Πιθανή στάση στη Θεσσαλονίκη.

Επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο.

Επιστροφή στο Νυδρί : περί την 20:00

Η προσφορά αφορά την μετακίνηση προς και από το ΚΠΕ και τις τοπικές στο ΚΠΕ. Η διαμονή είναι εξασφαλισμένη από το ΚΠΕ. Το λεωφορείο

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου,  την τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του ταξιδιού. Επίσης απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας και υπεύθυνη δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.

Οι προσφορές  πρέπει να αναφέρουν σε πόσων θέσεων λεωφορείο αφορούν, προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντη του Γυμνασίου Νυδριού μέχρι και την  Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00.

Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Η πραγματοποίηση της μετακίνησης ?