Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νυδριού στην Αθήνα

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νυδριού, ζητά  την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 09 Απριλίου 2014.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

  1. ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ
  2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Κυριακη 27 Απριλίου 2014
  3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Τρίτη 29 Απριλίου 2014
  4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Εικοσιπέντε  (25)
  5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Δυο (02)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Κυριακή  27 Απριλίου 2014: αναχώρηση από Νυδρί 12:00

Ολιγόλεπτη στάση στο Αντίριο 15:00

Άφιξη Αθήνα στις 18:30 ? τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο, αναχώρηση για θέατρο στις

20:00 και επιστροφή με το τέλος της παράστασης

 

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014: πρωινό 08:30- Στις 09:30 αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο

της Ακρόπολης εως 13:30 ? ελεύθερος χρόνος ως 14:30 και επίσκεψη στο

στη ΒΟΥΛΗ ? ως 17:00- επιστροφή στο ξενοδοχείο ? 19:00 περιήγηση Πλάκα,

Μοναστηράκι, φαγητό επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 22:00.

Τρίτη 29 Απριλίου 2014: πρωινό 08:30 ? αναχώρηση 09:30 για Πλανητάριο ως 11:30 ?

αναχώρηση για παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας κλαι φαγητό σε

πολυχώρο ψυχαγωγίας ως 15:00 και αναχώρηση για επιστροφή ? ολιγόλεπτη

στάση στην Κόρινθο στις 16:00- επιστροφή στο Νυδρί στις 20:00.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου,  την τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του ταξιδιού. Επίσης απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας και υπεύθυνη δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.

Οι προσφορές  πρέπει να αναφέρουν σε πόσων θέσεων λεωφορείο αφορούν, προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις. Επίσης να αναφέρεται το όνομα και η κατηγορία του καταλύματος καθώς και η δυναμικότητα των δωματίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντη του Γυμνασίου Νυδριού μέχρι και την  Τετάρτη 09 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00.

Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

 

Πληροφορίες:Φίλιππας Γεώργιος

Δ/νση: Νυδρί Λευκάδας

Τ.Κ.: 31084

Τηλ.: 26450 92231

FAX: 26450 92231

http://gym-nydriou.lef.sch.gr/