Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας σε Ναύπακτο – Γαλαξείδι ? Δελφούς

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στους προορισμούς: Ναύπακτο – Γαλαξείδι ? Δελφούς.

Συγκεκριμένα:

 • Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 με προορισμό τη Ναύπακτο – Γαλαξείδι ? Δελφούς.
 • Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει:

Τετάρτη 30-04-2014

Αναχώρηση από Καρυά στις 06:00 π.μ.

Στάση για καφέ στο Αντίρριο στις 08:45 π.μ.

Άφιξη στους Δελφούς στις 11:00 π.μ.

Ξενάγηση μέχρι τη 01:00 μ.μ.

Άφιξη στο Γαλαξείδι στις 01:30 μ.μ.

Φαγητό, ξενάγηση και βόλτα στην πόλη μέχρι τις 04:00 μ.μ.

Άφιξη στη Ναύπακτο στις 05:30 μ.μ.

Αναχώρηση από Ναύπακτο στις 06:30 μ.μ.

Άφιξη στην Καρυά στις 09:30 μ.μ.

 • Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 38 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. Στην εκδρομή θα συμμετάσχει όλος ο σύλλογος καθηγητών περίπου 10 με 12 άτομα.

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Η μετακίνηση του σχολείου ζητούμε να γίνει με υπερυψωμένο λεωφορείο 50 θέσεων και άνω. Ασφαλές και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΚΤΕΟ και λοιπά.
 • Να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης του λεωφορείου καθώς και αριθμός θέσεών του.
 • Για την ανάληψη της εκδρομής απαιτούνται και τα εξής:
  • Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή (και όλων των καθηγητών που θα συμμετάσχουν)(άρθρο 14 ΥΑ ΥΠΔΒΜΘ με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τΒ?).
  • Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
  • Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 • Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (άρθρο 14).

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31080.

 

Πληροφορίες: Αργυρού Σωτήριος

Δ/νση: Καρυά Λευκάδας

Τ.Κ.: 31080

Τηλ.: 2645 0 41324

FAX: 2645 0 41794

E-mail: mail@gym-karyas.lef.sch.gr